topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Planleggingsdag
Publisert: 04.05.2015 skrive av: Rektor

Minner om at det er planleggingsdag og elevfri måndag 11. mai. SFO er og stengt den dagen. 

"Åkra, ein heimstad å vera stolt av"
Publisert: 27.04.2015 skrive av: TT

I april hadde vi ei førestilling kalla; "Åkra ein heimstad å vera stolt av", Alle trinn bidrog med kvart sitt innslag. Her er eit kort samandrag frå førestillinga, som varte i ca 50 minutt.

Trivselsundersøkinga
Publisert: 28-04-2015 skrive av: Rektor

Trivselsundersøkinga vår er gjennomført i alle klassane, og det er flott at de foreldre var med elevane på å svara på den. Undersøkinga viser at elevane trives godt på Åkra skole. 

Men det vil alltid vera litt å jobba med, og det er blitt tatt hand om i klassane. Undersøkinga omfatta friminutt, timar og skuleveg, så me fekk ei god oversikt å gå ut frå.

Viktig at me alltid følger med, og at me som vaksne er tydelege på at mobbing er forbudt.        

 

 

Bruk av rullesko
Publisert: 09.04.2015 skrive av: Rektor

Det er mange av elevane som har fått seg rullesko, men på skulen må me dessverre ha forbod mot bruk av det. Det er både på grunn av fare for ulukker, og at skorne lagar striper på golva som er vanskelege for reinhaldarane å fjerna.  

Påskekos i klassen
Publisert: 27.03.2015 skrive av: Margareth

Hei igjen.

picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.