topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Endring i regelverk, sykling til skolen
Publisert: 25-09-2015 skrive av: Rektor

Utdanningsdirektoratet har gjort ei endring i forskrift til opplæringslova §12-1,d. Kort oppsummert har foresatte nå formell myndighet over om barnet skal sykle til skulen.

Skulen i samarbeid med FAU anbefaler å følgje tidlegare regelverk om å sykle til skulen frå 5. klasse. Dette på grunn av den uoversiktlege trafikksituasjonen utanfor skulen, og at fleire har sykkelveg utan fortau.

Minner og om at dei som syklar eller sparkar til skulen må bruka hjem!

Nytt styre i FAU
Publisert: 25-09-2015 skrive av: Hege Haar

Her er det nye styret i FAU 2015/16. Trykk på les meir.

Ny heimeside
Publisert: 25-09-2015 skrive av: TT

Frå og med ca 1 oktober, vil Åkra skole ha ei ny heimeside. Dvs at denne  heimesida (www.minskole.no/akra) vil verte lagt ned, og vil ikkje lengre eksistere. Den nye heimesida frå Vigilo, vil ha noko anna utsjåande, og andre menyar. Som foreldre og føresatt, vil ikkje dette ha så stor tyding. Vekeplanar og anna informasjon som gjeld den einskilte klasse, vil du finne oppe på sida, under menyen klassevalg. 

picture
 

 

 

For å logge deg på vigilo, fyll ut brukernavn og passord oppe til høgre på skjermbilete. Du finn også snarveiar til m.o facebook, fronter, office 365 (mail og skriveprogram). I ein oppstartsfase vil du truleg sjå litt endringar på den nye heimesida, som vil kome og gå. Vi satsar på at dette vil gå seg til. Er det noko du lurar på i samband med den nye heimesida, ta kontakt.  Klikk her for å gå til den nye heimesida vår.

SFO i haustferien
Publisert: 22.09.2015 skrive av: Rektor

Me treng ei oversikt over kven som skal vera på SFO i haustferien. Informasjon med svarslipp er sendt gjennom Vigilo. Fristen for påmelding er 30. september.

 

BLIME dansen 2015
Publisert: 16-09-2015 skrive av: TT

Då nærmar det seg årets "blimed dans" 2015. Klikk her for å øve på dansen som består av fire sekvensar. Dansen vil bli avvikla Den 12. november klokken 12, i gymsalen. Lukke til. 

Vil du lese meir om årets blimedans, klikk her!.

.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.