topLogoSpacer
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Sommarhelsing
Publisert: 20-06-2014 skrive av: Rektor

Takk for godt samarbeid i året som har gått, og hjarteleg velkommen til eit nytt skuleår måndag 18. august kl. 08.30. Helsing frå oss på Åkra skole.

GOD SOMMAR

Fritak frå aktivitetar i undervisninga
Publisert: 23.08.2011 skrive av: Rektor

Elevar har rett til fritak frå dei aktivitetane i opplæringa som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn.

 
 
.