topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

HILSEN FRA FØRSKOLEN!
Publisert: 22-05-2015 skrive av: Anne Grethe Jæger Tjøsvoll

HILSEN FRA FØRSKOLEN!

17.mai
Publisert: 16.05.2015 skrive av: Rektor

Kafeen opnar kl. 09.45, og oppstilling til barnetoget er seinast 09.55.

Vel møtt til 17. maifeiring på Åkra skole!  

HURRA FOR 17. MAI
Publisert: 15.05.2015 skrive av: Anita

Elevane i 4a ynsker alle ein flott 17. mai!

picture
 

Tinestafetten 2015
Publisert: 12-05-2015 skrive av: TT

Åkra skole deltok på Tine-stafetten tysdag 12. mai. Åkra stilte med eit lag frå 6. klasse, og eit frå 7. klasse. 6. klasse låg store delar av stafetten på 2.plass, men måtte gi tapt på slutten. Det blei ein hederleg 3. plass, slått med berre eit sekund på målstreken. 7. klasse kom på 10. plass i si aldersgruppe. Bra gjennomført det også.

Alle var kjempenøgde og tykte det hadde vore ein kjekk dag. Takk til alle foreldre/foresatte som stilte som sjåførar!

 

17. mai
Publisert: 16-05-2014 skrive av: Rektor

Kafeen opnar kl. 09.00.

Elevane må møta seinast kl. 09.55 for oppstilling til barnetoget. Klassekontaktane står langs trappa med klassefanene. Første klasse først, så kjem 2. klasse og så vidare oppover. Førskolen går bakerst.

Barneleikene byrjar kl. 12.30.

Ønskjer alle ei fin 17. maifeiring!

BEINTØFT - PREMIE
Publisert: 08.05.2015 skrive av: Anita

picture
 

Premien for å vinna gå-aksjonen Beintøft, var ein aktivitetsdag på Lindøy.

 

Førskoledagar
Publisert: 07-05-2015 skrive av: Rektor

Det blir to førsteklassar på Åkra skole neste år. Ein bokmålklasse med 12 elevar, og ein nynorskklasse med 17 elevar. 20. og 21. mai er det førskoledagar. 

Me gledar oss til å bli kjent med dei! 

Planleggingsdag
Publisert: 04.05.2015 skrive av: Rektor

Minner om at det er planleggingsdag og elevfri måndag 11. mai. SFO er og stengt den dagen. 

"Åkra, ein heimstad å vera stolt av"
Publisert: 27.04.2015 skrive av: TT

I april hadde vi ei førestilling kalla; "Åkra ein heimstad å vera stolt av", Alle trinn bidrog med kvart sitt innslag. Her er eit kort samandrag frå førestillinga, som varte i ca 50 minutt.

Trivselsundersøkinga
Publisert: 28-04-2015 skrive av: Rektor

Trivselsundersøkinga vår er gjennomført i alle klassane, og det er flott at de foreldre var med elevane på å svara på den. Undersøkinga viser at elevane trives godt på Åkra skole. 

Men det vil alltid vera litt å jobba med, og det er blitt tatt hand om i klassane. Undersøkinga omfatta friminutt, timar og skuleveg, så me fekk ei god oversikt å gå ut frå.

Viktig at me alltid følger med, og at me som vaksne er tydelege på at mobbing er forbudt.        

 

 

Bruk av rullesko
Publisert: 09.04.2015 skrive av: Rektor

Det er mange av elevane som har fått seg rullesko, men på skulen må me dessverre ha forbod mot bruk av det. Det er både på grunn av fare for ulukker, og at skorne lagar striper på golva som er vanskelege for reinhaldarane å fjerna.  

Påskekos i klassen
Publisert: 27.03.2015 skrive av: Margareth

Hei igjen.

picture
 

Mattedag.
Publisert: 27-03-2015 skrive av: Tone Færøvik

Onsdag 25/3 hadde vi mattedag.

Elevane fekk eit oppdrag dei skulle løyse i grupper.

picture
 

 

Kanonballturnering 5.-7. klasse
Publisert: 25-03-2015 skrive av: Anita

Vinnarane av Kanonballturneringa for 5.-7. klasse.

picture
 Lag 3

Fellessamling 3. klasse
Publisert: 24-03-2015 skrive av: Margareth

FELLESSAMLING 3. KLASSE

picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.