topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

TV-reportasje
Publisert: 29.08.2014 skrive av: Rektor

NRK har vore på skulen i dag og laga ein reportasje om streiken. Den blir vist på Rogalandssendinga i kveld.

Streik
Publisert: 26-08-2014 skrive av: Rektor

Fem av lærarane på skulen er fortsatt tatt ut i streik. Det sendt ut mobilmeldingar til dei klassane som er ramma når det blir endringar i situasjonen.

Presentasjon av helsesøster.
Publisert: 19.08.2014 skrive av: Solfrid

picture
 

Hei! 

Eg heiter Jorunn Blø Fjell og er helsesøster på skolen.  Eg er å treffe på skolen  måndagar: 10.00- 11.30  Informasjon om skolehelsetenesta og årsplan finn de til høgre.  Velkomen innom for ein prat.

Skolemjølk
Publisert: 15.08.2011 skrive av: Rektor

Også i år kan føresette bestilla skolemjølk til elevane på Internett. Gå til www.skolemelk.no. Som i fjor har me to mjølketypar å velja i. Ved bestilling blir det opplyst om oppstartsdato for mjølka. Mjølka blir levert tidlegast frå torsdag 22.august. Dette kjem av leveringsdatoen frå Tine til skolen.  

 

Fritak frå aktivitetar i undervisninga
Publisert: 23.08.2011 skrive av: Rektor

Elevar har rett til fritak frå dei aktivitetane i opplæringa som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn.

 
 
.