topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Endring i regelverk, sykling til skolen
Publisert: 25-09-2015 skrive av: Rektor

Utdanningsdirektoratet har gjort ei endring i forskrift til opplæringslova §12-1,d. Kort oppsummert har foresatte nå formell myndighet over om barnet skal sykle til skulen.

Skulen i samarbeid med FAU anbefaler å følgje tidlegare regelverk om å sykle til skulen frå 5. klasse. Dette på grunn av den uoversiktlege trafikksituasjonen utanfor skulen, og at fleire har sykkelveg utan fortau.

Minner og om at dei som syklar eller sparkar til skulen må bruka hjem!

Nytt styre i FAU
Publisert: 25-09-2015 skrive av: Hege Haar

Her er det nye styret i FAU 2015/16. Trykk på les meir.

Ny heimeside
Publisert: 25-09-2015 skrive av: TT

Frå og med ca 1 oktober, vil Åkra skole ha ei ny heimeside. Dvs at denne  heimesida (www.minskole.no/akra) vil verte lagt ned, og vil ikkje lengre eksistere. Den nye heimesida frå Vigilo, vil ha noko anna utsjåande, og andre menyar. Som foreldre og føresatt, vil ikkje dette ha så stor tyding. Vekeplanar og anna informasjon som gjeld den einskilte klasse, vil du finne oppe på sida, under menyen klassevalg. 

picture
 

 

 

For å logge deg på vigilo, fyll ut brukernavn og passord oppe til høgre på skjermbilete. Du finn også snarveiar til m.o facebook, fronter, office 365 (mail og skriveprogram). I ein oppstartsfase vil du truleg sjå litt endringar på den nye heimesida, som vil kome og gå. Vi satsar på at dette vil gå seg til. Er det noko du lurar på i samband med den nye heimesida, ta kontakt.  Klikk her for å gå til den nye heimesida vår.

SFO i haustferien
Publisert: 22.09.2015 skrive av: Rektor

Me treng ei oversikt over kven som skal vera på SFO i haustferien. Informasjon med svarslipp er sendt gjennom Vigilo. Fristen for påmelding er 30. september.

 

BLIME dansen 2015
Publisert: 16-09-2015 skrive av: TT

Då nærmar det seg årets "blimed dans" 2015. Klikk her for å øve på dansen som består av fire sekvensar. Dansen vil bli avvikla Den 12. november klokken 12, i gymsalen. Lukke til. 

Vil du lese meir om årets blimedans, klikk her!.

.

Beintøft
Publisert: 15.09.2015 skrive av: Rektor

Åkra skole er med i "Beintøft". Dette er ein "Gå til skulen" kampanje for elevar frå 1.-7. klasse. Målet er å få flest mogleg til å gå eller sykle til skulen. Dei beste klassane får premiar.

 

kveldsarrangement for elevar, foreldre og føresatte
Publisert: 11-09-2015 skrive av: TT

picture
 

Torsdag ettermiddag, den 10.09 arrangerte Åkra skole vennefest for elevar og foreldre ute i skulegarden. 

Elevane framførte vennesongar og dikt, og det blei vist bilete frå venneveka vår. Åkra skole laga seg  eit vennetre på skuleplassen, og det blei kjempefint med alle elevane sine namn skrive på tøystrimler i ulike fargar. Nok ein gong var vergudane med oss, og store og små koste seg ute i kveldssola. 

Det var sal av kaffe og kaker, og gratis saft til alle barn. Inntektene går til innkjøp av leiker til skulen. Takk til alle frammøtte som gjorde dette til ei fin oppleving.

På fredag i skuletida samla alle elevar og vaksne seg ute i skulegarden. Der danna vi ein vennskapsring som gjekk rundt heile skulen. Dette markerte slutten på venneveka for denne gong. Under er eit lite utval av bilete frå vennekvelden og vennskapsringen.

Planleggingsdag
Publisert: 11-09-2015 skrive av: Rektor

Minner om at det er planleggingsdag for lærarar og miljøarbeidarar 21. september. Skole og SFO er stengt den dagen. 

Leikdag
Publisert: 09-09-2015 skrive av: TT

picture
 

Leikedag onsd 9 september.

Som ein del av venneveka, arrangerte vi leikedag på skulen. Alle elevane frå 1-7 klasse vart delt inn i 14 grupper på tvers av trinn. Desse vart fordelt på 14 ulike stasjonar, m.a diverse hoppeleikar, ballspel, fangeleikar, styltar, klinkekular, og bowling. Kvar stasjon varte i 10 minuttar. Her er eit utval av bilete frå den fantastiske dagen vår, i strålande haustver.

 

Aktivitetsdag ved Speidarplassen
Publisert: 08.09.2015 skrive av: TT

picture
 

I samband med venneveka,  hadde vi igår «kick off»  i gymsalen, og i dag var det klart for aktivitetsdag ved Speidarplassen. Heile skulen frå 1-7 klasse, vart delt inn i grupper, 14 i tallet, på tvers av trinn. Undervegs måtte gruppene  løyse ulike teoretiske og praktiske oppgåver.

Vel framme var det tid for mat og frileik. Båe vaksne og barn storkosa seg i det flotte haustveret. Under er eit utval bilete frå dagen idag og ifrå igår

picture
 

vigilo app
Publisert: 31-08-2015 skrive av: TT

picture
 

Ang pålogging til vigilo appen;

1 Gå til App Store (Iphone). Last ned appen som heter Vigilo foresatt barneskole. (gratis). Denne kan også lastes ned på Ipad.

2. bytt ut server, og skriv inn; akraskole. (vigilo.no)

3. Bruker; ditt brukernavn.

4. Passord; ditt passord.

5. En personlig tallkode fire siffer (tastelåskoden).

6. no vil du kunne bla skrive og lese meldinger, reg fravær.+++

Ta kontakt med skolen, om du fortsatt ikke får lastet ned appen. Evt om det er andre ting du lurer på.

 Lykke til:) mail adr; trond.tunes@karmoyskolen.no

Premie fra Miklacs skattekiste
Publisert: 25.08.2015 skrive av: TT

Vi på Åkra skole, var ein av dei heldige skolane som vann premie fra Miklacs skattekiste, i regi Tine skulemjølk. 

picture
 

Tur til Sandane.
Publisert: 24-08-2015 skrive av: Tone Færøvik

På fredag tok vi turen til Sandane i dei tre siste timane.

Formålet med turen var å finne nokre plantar.

picture
 

 

Svaggane
Publisert: 21-08-2015 skrive av: Angelica

Ein nydeleg dag ved Svaggane!

picture
 2.-4. klasse!

SKOLESTART 2015-16
Publisert: 20-08-2015 skrive av: Anita

200 elevar er klar for nytt skoleår ved Åkra skole.

 

picture
 Skoleplassen var full av skoleklare elevar.
picture
 Flagget til topps for nye og gamle elevar.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.