topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 

VIGILO

 

 

 

 

 

 

 
 

Åkra skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Trivselsundersøkinga
Publisert: 28-04-2015 skrive av: Rektor

Trivselsundersøkinga vår er gjennomført i alle klassane, og det er flott at de foreldre var med elevane på å svara på den. Undersøkinga viser at elevane trives godt på Åkra skole. 

Men det vil alltid vera litt å jobba med, og det er blitt tatt hand om i klassane. Undersøkinga omfatta friminutt, timar og skuleveg, så me fekk ei god oversikt å gå ut frå.

Viktig at me alltid følger med, og at me som vaksne er tydelege på at mobbing er forbudt.        

 

 

Bruk av rullesko
Publisert: 09.04.2015 skrive av: Rektor

Det er mange av elevane som har fått seg rullesko, men på skulen må me dessverre ha forbod mot bruk av det. Det er både på grunn av fare for ulukker, og at skorne lagar striper på golva som er vanskelege for reinhaldarane å fjerna.  

Påskekos i klassen
Publisert: 27.03.2015 skrive av: Margareth

Hei igjen.

picture
 

Mattedag.
Publisert: 27-03-2015 skrive av: Tone Færøvik

Onsdag 25/3 hadde vi mattedag.

Elevane fekk eit oppdrag dei skulle løyse i grupper.

picture
 

 

Kanonballturnering 5.-7. klasse
Publisert: 25-03-2015 skrive av: Anita

Vinnarane av Kanonballturneringa for 5.-7. klasse.

picture
 Lag 3

Fellessamling 3. klasse
Publisert: 24-03-2015 skrive av: Margareth

FELLESSAMLING 3. KLASSE

picture
 

Åkra - ein heimstad å vera stolt av
Publisert: 20-03-2015 skrive av: Rektor

14. april kl. 18.00 i Åkra kyrkje inviterer me foreldre til forestilling og kunstutstilling med temaet Åkra - ein heimstad å vera stolt av. 

De vil få følgja ein norskamerikaner på omvisning i Åkrehamn. Dei ulike klassane bidrar med sang, drama, dans, opplesing og film som Norskamerikaneren får oppleva på turen sin.

I kunstutstillinga vil de få sjå bilete som elevane har mala etter inspirasjon av kunstnaren Brian Wallace. 6. klasse har foto og skulptur inspirert av "Sildakåne" på kaien, og 7. klasse har fotoustilling med glimt frå ulike stader på Åkra.

Set av kvelden! Me gler oss:-)

Museumsbesøk
Publisert: 17-03-2015 skrive av: Anita

4a og 4b på museumsbesøk.

picture
 

LEIK PÅ TVERS
Publisert: 16-03-2015 skrive av: Anita

 
 
 
 
 
 

4.-7. klasse hadde uteleik på tvers av klasser i dag.

picture
 

KANONBALLTURNERING 1.-4. KLASSE
Publisert: 13-03-2015 skrive av: Anita

picture
 

 

Det var lag 7 som vant kanonballturneringa for 1.-4. klasse.

Håndballaktiviteter i Åkrahallen
Publisert: 13-03-2015 skrive av: Anita

Elevane i 3. og 4. klasse på "Håndballaktiviteter i hallen".

picture
 

Og det var vesle Jensemann...........
Publisert: 05.03.2015 skrive av: Margareth

Prosjekt spikerbilete.

picture
 

Trivselsundersøking
Publisert: 05.03.2015 skrive av: Rektor

Vi har laga ei trivselsundersøking som skal hjelpa oss med å sikra at alle elevane har det bra på skulen.

Den skal gjennomførast før påske, og elevane vil få med seg heim eit spørjeskjema i konvolutt som dei skal fylla ut saman med foreldra. Vi tenkjer at det kan vera til god hjelp at de foreldre og er med på dette.                

Kartleggingsprøvar
Publisert: 03.03.2015 skrive av: ANT

Det blir gjennomført kartleggingsprøvar for 1.-4.trinn i mars og april.

Foreldremøte
Publisert: 26-02-2015 skrive av: Rektor

Takk til Fau for eit godt foreldremøte, til Frode Jøsang for eit svært bra foredrag og til alle foreldra som møtte opp.

 Ein ekstra takk til 4. klasse som song så fint for oss!

picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.